FÊMEAS

 Puff Puff Tim Violetta Jack

Puff Puff Tim Violetta Jack

(liso)


 Tak Talia Orsetto Violetta Jrt

Tak Talia Orsetto Violetta Jrt

(liso)


multi Ch Rolls Rania Song Violetta Jack

multi Ch Rolls Rania Song Violetta Jack

(liso)


Ch Oltremare Omega Ernie Violetta Jack

Ch Oltremare Omega Ernie Violetta Jack

(liso)


Ch Unique Urania Zuki Violetta Jack

Ch Unique Urania Zuki Violetta Jack

(liso)


 Pom Pom Violetta Du Bois De Compiegne

Pom Pom Violetta Du Bois De Compiegne

(liso)